B? Phim Lego - The Lego MoviePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B? Phim Lego - The Lego Movie
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phiên b?n ho?t hình ?i?n ?nh ???c quay v?i công ngh? 3D này s? theo chân Emmet – m?t nhân v?t LEGO tí hon bình th??ng b?t ng? b? ng? nh?n là m?t trong nh?ng siêu nhân phi th??ng ?ang n?m gi? chìa khóa v?n m?nh c?a c? th? gi?i. Emmet s? b? cu?n vào m?t ?oàn ng??i k? l? trong m?t chuy?n phiêu l?u huy?n tho?i nh?m ng?n ch?n m?t tên ??c tài x?u xa, chuy?n ?i d? khóc d? c??i v?i vô vàn nh?ng tình hu?ng bi hài ngoài d? li?u... Lego là tên m?t nhãn hi?u ?? ch?i x?p hình c?a ?an M?ch, ra ??i t? n?m 1949. Món ?? ch?i có tính phát tri?n t? duy cao này nhanh chóng t?o c?n s?t trên kh?p th? gi?i và tr? thành ng??i b?n thân thi?t g?n v?i tu?i th? c?a bao th? h?. ???c c?m trên tay b? ?? ch?i x?p hình Lego là ni?m h?nh phúc c?a hàng tri?u ??a tr?, dù ? th?i k? nào. N?m nay, hãng Warner Bros. quy?t ??nh ??a các nhân v?t Lego lên màn ?nh r?ng trong The Lego Movie v?i m?t câu chuy?n hài h??c và ??y ý ngh?a, v?a g?i l?i quá kh? l?i h??ng t?i t??ng lai. Nhân v?t chính trong là anh chàng th? xây Emmett, m?t ng??i Lego tí hon bình th??ng t?i m?t ngày b? ng? nh?n là m?t trong nh?ng siêu nhân phi th??ng n?m gi? chìa khóa v?n m?nh c?a c? th? gi?i x?p hình. Emmett ph?i ??i ??u v?i President Business, k? lãnh ??o uyên bác có tính thù dai và tham v?ng th?ng tr? toàn c?u. Bên c?nh tên ch? t?ch này có m?t tay sai nguy hi?m v?i bi?t danh BadCop, không t? th? ?o?n nào ?? b?t ???c Emmett. Trong hành trình này, anh chàng th? xây g?p ???c nh?ng ng??i b?n ??ng hành b?t ??c d? nh? lão nhân bí ?n Vitruvius, cô nàng kiêu k? Wyldstyle hay th?m chí c? Batman… Câu chuy?n c?a The Lego Movie khá ??n gi?n và gi?ng nh? nhi?u b? cùng ?? tài khác - m?t ng??i bình th??ng tr? thành ng??i hùng c?u nhân lo?i. Tuy nhiên, nét ??c ?áo ? b? này là ??a c? vào nhi?u nhân v?t siêu anh hùng n?i ti?ng c?a truy?n tranh DC Comics nh? Batman, Superman, Wonder Woman hay Green Lantern. T?t c? cùng tham gia trong cu?c chi?n ch?ng l?i President Business. Hình ?nh các ng??i hùng truy?n tranh ???c xây d?ng khá châm bi?m và t?o nên ti?ng c??i cho ng??i xem. The Lego Movie có th? không t?o ra nhi?u n??c m?t nh? Toy Story 3 nh?ng v?n g?i l?i nhi?u ký ?c c?a nh?ng ??a tr? ?ã tr??ng thành. Nh?ng công trình ???c t?o nên t? hàng nghìn mi?ng ghép nhi?u màu s?c, m?t xã h?i thu nh? trong th? gi?i ?? ch?i là hình ?nh thân th??ng mà khi xem l?i, nhi?u ng??i không kh?i nh? v? th?i ?u th?, khi mà trí t??ng t??ng và s? m? m?ng là m?t cái gì ?ó th?t ??p ??, huy?n ?o. Phim không ?i sâu vào vi?c khai thác ch? ngh?a anh hùng c?u th? gi?i mà nh?n m?nh vào vi?c ?? trí t??ng t??ng c?a nh?ng ??a tr? luôn ???c bay cao. M?i ??a tr? r?i c?ng s? l?n lên, s? tr? thành ng??i tr??ng thành và ?i tìm ch? ??ng trong xã h?i. Tuy nhiên, nh?ng ??c m? tr? con nh? ???c tr? thành ng??i hùng hay tham v?ng ?i vòng quanh th? gi?i s? v?n luôn là hành trang ?i theo ta trong su?t cu?c ??i. Khi còn nh?, ai c?ng mong mu?n tr? thành ng??i v? ??i và chính nh?ng gi?c m? c?a th?i ngây th? ?ó s? t?o nên s? v? ??i trong hành trình cu?c s?ng c?a m?i con ng??i.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • B? Phim Lego - The Lego Movie
 • B? Phim Lego - The Lego Movie
 • B? Phim Lego - The Lego Movie
 • B? Phim Lego - The Lego Movie
 • B? Phim Lego - The Lego Movie
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ