Phi V? H?t D? - The Nut JobPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Phi V? H?t D? - The Nut Job
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

The Nut Job (Phi v? h?t d?) là b? ho?t hình vui nh?n, nói v? cu?c phiêu l?u hài h??c c?a Surly, m?t chú sóc tinh quái s?ng trong công viên thành ph? và ng??i b?n thân, chu?t Buddy. Vì chút b?c ??ng, Surly ?ã làm tiêu tan toàn b? s? l??ng th?c tích tr? cho mùa ?ông c?a c? ?àn và b? tr?c xu?t kh?i công viên. ???c h?p tác gi?a M?, Canada và Hàn Qu?c, The Nut Job là ho?t hình ??u tiên c?a n?m Giáp Ng? ra m?t khán gi? Vi?t Nam. Phim xoay quanh cu?c phiêu l?u hài h??c c?a Surly, m?t chú sóc tinh quái trong công viên thành ph? và ng??i b?n thân c?a mình là chú chu?t Buddy. The Nut Job có s? tham gia l?ng ti?ng c?a các di?n viên nh? , , , Katherine Heigl… B? l?y b?i c?nh trong công viên Liberty, m?t ?c ??o gi?a khu trung tâm c?a Oakton - thành ph? t??ng t??ng ? th?p niên 1950. ?ó là n?i t?p trung c?a nhi?u loài ??ng v?t, trong ?ó có sóc. Surly và ng??i b?n thân mu?n ?i tìm l??ng th?c khi s?ng b? v? bên ngoài công viên và vô tình phát hi?n ra nhi?u bí m?t ghê g?m. T? m?t k? ích k?, Surly ?ã dám hy sinh b?n thân ?? ??i l?y s? bình yên cho c? ?àn. The Nut Job có c?t truy?n ??n gi?n nh?ng các tình ti?t hài h??c, các màn gây c??i kinh ?i?n và ch? ngh?a anh hùng c?a các chú sóc nh? ?em l?i s? thú v? và cu?n hút. M?t ph?n quan tr?ng không th? thi?u trong chính là âm nh?c. Paul Intson ?ã ?em t?i s? cân b?ng ??y màu s?c gi?a nh?ng b?n nh?c phiêu l?u sôi n?i và ch?t kinh ?i?n trong nh?ng b? ho?t hình c?a th?p niên 50. Khi b? b??c vào cao trào, Paul Intson th??ng l?a ch?n nh?ng b?n nh?c vui nh?n, sôi ??ng ?? ??y c?m xúc c?a khán gi? lên cao.

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
 • Phi V? H?t D? - The Nut Job
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ