Ba C Nng Kh? i - The Woman Who Still Wants To MarryPlay
Ba C Nng Kh? i - The Woman Who Still Wants To Marry
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

V?i Phim the Woman Who Still Wants To Marry, ??o Di?n Kim min-seok Mu?n Ti?p N?i Thành Công C?a Ông Trong queen Of Housewives, Cùng S? Tham Gia C?a Biên K?ch Kim In-young (women In The Sun Và merry Vs, Daegu Battle). M?c Dù ???c Xem Là Ph?n Ti?p Theo Nh?ng Có V? Phim Ch? N?i Ti?p V? Danh Ngh?a Vì Mô T? Nhân V?t Hoàn Toàn Khác V?i Các Vai Di?n C?a Ph?n Tr??c, Do Myung Se-bin, Lee Tae-ran Và Byun jung-soo ?óng N?m 2004. k?ch B?n Nói V? Ba Ng??i Ph? N? Tu?i 30 D?n Thân Vào Công Cu?c Tìm Ki?m cu?c S?ng M?i Vì Nh?ng Lý Do Khác Nhau. Eom Ji-won Th? Vai M?t Thông d?ch Viên Tài N?ng Xinh ??p, Trong Khi ?ó Par Jin-hee (war Of Money) Vào Vai M?t Ng??i Ph? N? Có Tình Yêu ??nh M?nh V?i M?t Chàng Trai Tr? tu?i H?n Mình. Còn Wang Bit-na Tham Gia Vào B? Ba Này Trong Vai T? V?n viên An Toàn S?c Kho? Cho Nhà Hàng, Cô Quy?t ??nh B?t ??u M?t Cu?c S?ng m?i Sau Khi Phá V? Hôn ??c. eom Ji-won Nói V? L?n Tr? L?i Này “ngh? ??n Vi?c ???c G?p L?i Khác Gi? l?n N?a Trong M?t B? Phim Truy?n Hình Thay Vì M?t D? Án ?i?n ?nh, ?i?u này Th?t S? Làm Tôi V?a Th?y H?i H?p L?i V?a Hào H?ng. Tôi S? G?ng H?t s?c Mình ?? C?ng Hi?n Cho Khán Gi? M?t B? Phim Hay.”

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ