Thm T? ??i Ti Ph?n 1 - The Mentalist Season 1Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Thm T? ??i Ti Ph?n 1 - The Mentalist Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Patrick Jane có m?t s? nghi?p thành công h? kh? n?ng thôi miên, n?m b?t tâm lý và nh?t là kh? n?ng quan sát k? tài. ?? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình, Jane ?ã xu?t hi?n trên truy?n hình và tuyên b? mình ?ã giúp c?nh sát phác h?a ti?u s? c?a tên gi?t ng??i hàng lo?t Red John. T?c gi?n vì b? xem th??ng, Red John ?ã gi?t v? và con gái Jane ?? tr? thù.   Ngay sau th?m k?ch, Jane b? ngh?, tr? thành là m?t c? v?n viên ??c l?p c?a phòng ?i?u tra t?i ph?m bang California (CBI) v?i hy v?ng tìm ra k? th? ác và b?t h?n ??n t?i. Cu?c ??u trí gi?a hai ng??i tr? nên k?ch tích khi Patrick phát hi?n John không ch? là m?t sát th? máu l?nh, mà còn có m?t b? óc thiên tài, có th? ?i?u khi?n nh?ng tên t?i ph?m khác t? trong bóng t?i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ