V? L?c Truy?n K? - M?c Ph? Phong Vn 2Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
V? L?c Truy?n K? - M?c Ph? Phong Vn 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Sau thành công c?a M?c Ph? Phong Vân (2012), truy?n hình Trung ??ng CCTV và Vân Nam ti?p t?c th?c hi?n tác ph?m khác v? ?? tài Dân t?c - C? trang ??i k?ch. Ngo?i c?nh ???c quay t?i các ??a danh: Th?y L?, ??i Lý, L? Giang, Nguyên M?u, Côn Minh Th?ch Lâm, tr??ng quay T??ng S?n c?a Tri?t Giang. B? là cu?c hành trình theo chân c?a nhân v?t hoàng t? Th? Nan ?à. Trong su?t cu?c hành trình d?n ?oàn ngh? s? ca múa n??c Phi?u ??n thành Tr??ng An bi?u di?n. Th? Nan ?à ?ã nhi?u l?n ph?i tr? tài c?i trang c?a mình ?? thoát kh?i nh?ng tình th? khó s? và nguy hi?m. V?i nhi?u dung m?o khác nhau: nh? gi? gái, làm ng??i ph?c v? bàn hay ??i hi?p m?t m?t... làm cho b? M?c Ph? Phong Vân 2 thêm sinh ??ng và h?p d?n. ??ng hành v?i hành trình c?a hoàng t? Phiêu qu?c là n? phi t?c D? Sa La là m?t ng??i ph? n? xinh ??p và quy?n r?. Quá trình sát cánh bên nhau tr?i qua nhi?u sóng gió, gi?a Th? Nan ?à và D? Sa La n?y sinh tình c?m v?i nhau. Li?u m?i tình gi?a hoàng t? và n? phi t?c s? ra sao?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • V? L?c Truy?n K? - M?c Ph? Phong Vn 2
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ