Cng Cha Gi ?o - Can't Buy Me LovePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Cng Cha Gi ?o - Can't Buy Me Love
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Không mu?n làm dâu hoàng t?c Th? Phiên, công chúa Chiêu D??ng () v?i vã tìm ki?m ???ng kim phò mã cho mình. Bà ch? ti?m vàng ?inh Lai H? () ?ã ??a hai con trai c?a mình là Kim ?a L?c (Tr?n Hào) và Kim ?a Th? () ti?n c? v?i công chúa. V?i hy v?ng tr? thành thông gia v?i hoàng ??, ?inh Lai H? mong mu?n gi?i quy?t khó kh?n tài chính mà ti?m vàng c?a bà ?ang ph?i ???ng ??u. Kim ?a L?c và Kim ?a Th? là hai anh em ru?t, và vì ?? c?u nguy gia ?ình, Kim ?a L?c ch?p nh?n ?ám c??i v?i tam công chúa. Tuy nhiên l?i có v?n ?? v?i tính cách kiêu c?ng, h?ng hách c?a công chúa khi nàng yêu c?u nhà ch?ng ph?i cúi ??u chào mình theo ?úng ki?u cách c?a hoàng gia. Th?m chí c? thái phu nhân nhà h? Kim () c?ng b? b?t bu?c ch?p hành ?i?u lu?t ngang ng??c ?ó. M?t trong nh?ng n? tì thân c?n c?a công chúa - T? ?? Ngân Bình () c?ng có tính ng? ngh?ch và không ch?u cúi ??u ??i v?i quan mai m?i (Mã Qu?c Minh)... Kim gia ?oàn k?t l?i ch?ng áp b?c, nh?ng không may là nô tì Ngô T? ??c () c?a Kim ph? l?i v? phe c?a công chúa. Tr?i qua nhi?u mâu thu?n và tranh cãi, công chúa và phò mã có tính cách khác bi?t quá l?n không th? hòa gi?i và h? ?ã ??a chuy?n c?a mình ra tr??c Hoàng gia ?? phân x?...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ