N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With SincerityPlay
N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Nhi?p ?nh gia Nh?m Gia Kh?i thay m?t cho t? ch?c nhi?p ?nh qu?c t? ?ã t? n??c ngoài v? n??c. L?n tr? v? này v?a vì lý do công vi?c v?a vì mu?n g?p l?i Tr?nh Ti?u T??ng sau 7 n?m li bi?t. Vào th?i kh?c h? g?p l?i sau 7 n?m, Tr?nh Ti?u T??ng ?ã là m?t ng??i m? ??n thân. S? h?i ng? c?a h? ?ã thay ??i cu?c s?ng c?a ng??i m? này. Ti?u T??ng - ng??i ph? n? mà m?i ng??i chúng ta ??u có th? b?t g?p ngay trong cu?c s?ng, là ng??i ch? yêu th??ng ng??i khác mà quên m?t ph?i yêu chính b?n thân mình. Cho ??n khi tình yêu ?ã m?t ?i r?i, th? l?u l?i c?ng ch? còn cô gái y?u ?t, m? h? mà thôi. P/S: Trên m?t trang m?ng c?a ?ài Loan có gi?i thích v? khái ni?m ???( ng??i ph? n? d?a mu?i) trong này nh? sau: D?a mu?i là ?? ch? m?t lo?i rau xanh ???c mang ?i mu?i. Th?i h?n s? d?ng c?a nó r?t dài. Tuy b? ngoài trông r?t bình th??ng nh?ng khi ?n v?i cháo thì r?t h?p v?, mang ??n cho ng??i ?n m?t ni?m h?nh phúc nho nh?. C?ng gi?ng nh? Ti?u T??ng- vai n? chính trong phim, vì m?t ?i tình yêu và ph?i v?t l?n v?i cu?c s?ng hàng ngày nên không có m?t di?n m?o r?c r? xinh ??p nh?ng là ng??i ph? n? t?t. Cô không theo ?u?i m?t cu?c s?ng v?i nh?ng ??nh cao chói sáng mà ch? mong mu?n có ???c h?nh phúc th?t gi?n d? và s?ng cu?c s?ng bình th??ng. Vì v?y d?a mu?i và vai n? chính Ti?u T??ng th?t s? r?t gi?ng nhau. Di?n viên: vai Nh?m Gia Kh?i vai Tr?nh Ti?u T??ng vai ?a ?a vai V??ng Kh?c Ti?p vai ???ng Minh Hinh T?ng B?i Du vai D??ng Kh?i L?i

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
 • N?u Th?t Lng Xin Hy Rung Chung Hai L?n - Please Ring Twice With Sincerity
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ