Tn M V?nh Trinh - Ma Yong ZhenPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

?ây là m?t b? dung h?p y?u t? võ thu?t kinh ?i?n và phong cách võ thu?t m?i, các ??ng tác võ thu?t là m?t trong nh?ng ?i?m sáng c?a phim. N?i dung k? v? võ s? tên Mã V?nh Trinh cu?i th?i Thanh – ??u Dân qu?c tung hoành b?n Th??ng H?i, ??u h?c bang, ch?ng quân phi?t, anh d?ng kháng Nh?t. B?ng m?t thân tuy?t k? cùng lòng nhi?t huy?t và ái qu?c ?ã tr? thành m?t nhân v?t truy?n k? vì ??i ngh?a dân t?c. B? truy?n hình Tân Mã V?nh Trinh ?ang ???c chi?u vào khung gi? vàng trên kênh truy?n hình ?ài truy?n hình trung ??ng TQ. ??n v? s?n xu?t m?i ?ây ?ã công b? b? sách ?nh gi?i thi?u phim. ?ây là m?t b? dung h?p y?u t? võ thu?t kinh ?i?n và phong cách võ thu?t m?i, các ??ng tác võ thu?t là m?t trong nh?ng ?i?m sáng c?a phim. Phim do ??o di?n n?i ti?ng th?c hi?n. Ngôi sao võ thu?t m?i và di?n viên võ thu?t ??m nh?n di?n chính, vai Mã V?nh Trinh và La Tr?m. trong vai Mã V?nh Trinh. Phiên b?n c? r?t thành công tr??c ?ó n?m 1998 vai Mã V?nh Trinh do Hà Gia Kính th? hi?n, trong vai La Tr?m, Hà Trung Hoa trong vai Ti?t Tr??ng Xuân, trong vai B?ch L?i L?, Châu M?c Nhân trong vai Li?u Cúc Trì.

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
 • Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
 • Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
 • Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
 • Tn M V?nh Trinh - Ma Yong Zhen
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ