Bi?t Kch D - Band Of BrothersPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Bi?t Kch D - Band Of Brothers
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

M?t serie 10 t?p c?c k? thành công ???c kênh truy?n hình HBO s?n xu?t và công chi?u vào n?m 2001. B? d?a trên câu chuy?n có th?t v? ??i ??i lính dù Easy Company thu?c s? ?oàn Không v?n 101 Hoa K? ( ?ã t?ng tham chi?n ? Vi?t Nam d??i hình th?c di chuy?n b?ng tr?c th?ng) vào giai ?o?n ác li?t nh?t c?a cu?c chi?n tranh th? gi?i l?n th? hai tr?i dài qua các n??c Pháp, Hà Lan, v?i nh?ng ??a danh ?ã ?i vào s? sách nh? Normandy, Bastogne(Hlan) và ?ây c?ng là giai ?o?n hình thành c?a s? ?oàn không v?n 101. Thành công c?a b? ??t ???c nh? chính cách th? hi?n r?t chân th?t c?a nó… V?i kinh phí lên ??n 125 tri?u USD, ngh?a là m?i t?p tiêu t?n h?t 12,5 tri?u USD! M?t con s? khá l?n cho m?t b? truy?n hình. Tuy nhiên ?i?u ?ó l?i th?t s? có ý ngh?a khi mang v? thành công ngoài s?c t??ng t??ng. Band of Brothers giành ???c 6 gi?i th??ng trong t?ng s? 19 ?? c? c?a Emmy Awards, ngoài ra còn l?n l??t giành chi?n th?ng ? các gi?i c?a Golden Globe và American Film Institute… Vi?c Tom Hanks và ??o di?n l?ng danh Steven Spielberg tham gia v?i vai trò ??ng s?n xu?t nh? m?t s? cam k?t cho thành công c?a Band of Brothers. Hanks ??ng th?i c?ng làm ??o di?n cho m?t trong t?ng s? m??i t?p c?a b? phim. Dàn di?n viên ?ã th? hi?n r?t t?t- nh?t là nam di?n viên chính . Band of Brothers ?ã mang l?i ?n t??ng sâu s?c cho nh?ng khán gi? yêu thích th? lo?i chi?n tranh ??c bi?t là ?? tài Chi?n tranh th? gi?i II.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • Bi?t Kch D - Band Of Brothers
  • Bi?t Kch D - Band Of Brothers
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ