M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

    Tri?u ?ình Huyên và Tri?u ?ình V? là c?p ch? em song sinh b? chia c?t t? nh?, do ông n?i tu?i ?ã cao, ng??i ch? l?i m?c b?nh n?ng, cô em gái Tri?u ?ình V? ???c tìm v? nhà ?? gánh vác trách nhi?m b?o v? gia ?ình, c?u vãn s? nghi?p c?a t?p ?oàn. ?? b?o v? s? nghi?p ?ang ngày càng sa sút c?a gia ?ình ??ng th?i ??i m?t v?i dã tâm c?a Kinh Khánh V?, 2 ch? em v?n d? xa l? d?n d?n tr? nên thân thi?t, ph?i h?p cùng nhau ?? ch?ng l?i k? ??ch; H?n n?a trong cu?c chi?n ?ó, hai ch? em luôn nh?n ???c s? giúp ?? t? v? hôn phu c?a ng??i ch? là ?? Ng? Phong và con trai c?a Kinh Khánh V? là Kinh V?. Trong quá trình này, 2 ch? em ?ã khám phá ra s?c m?nh ti?m ?n c?a b?n thân, ??ng th?i tr?i nghi?m nh?ng ng?t ngào c?ng nh? ??ng cay khi t?ng b??c tr??ng thành. ?i?u quan tr?ng nh?t là cu?i cùng h? c?ng ?ã hi?u ???c ý ngh?a quan tr?ng c?a "gia ?ình" và "tình thân". Cô em gái c?ng tr? thành ch? d?a v?ng ch?c trong cu?c chi?n ch?ng l?i c?n b?nh hi?m nghèo c?a ng??i ch?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????
  • M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????
  • M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????
  • M?t N?a ??ng Tho?i - Fairytale, ??????
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ