??i Ht Trung H?c Ph?n 4 - Glee Season 4Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
??i Ht Trung H?c Ph?n 4 - Glee Season 4
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Glee là nh?c k?ch hài c?a hãng truy?n hình 20th century FOX television (FOX). M? ??u t?p trung nói v? Will Schuester m?t giáo viên ti?ng Tây Ban Nha tuy?n ch?n thành viên có gi?ng hát t?t cho câu l?c b? Glee trong tr??ng Lima bang Ohio Ch??ng trình th? hi?n s? hoan nghênh ??i v?i ng??i giáo viên trung h?c tr? và ??y s? l?c quan Will Schuester (), anh ?ã làm tình nguy?n tham gia vào m?t nhi?m v? khó kh?n là ??a câu l?c b? Glee tr? v? v?i th?i vinh quang c?a nó và tham gia vào m?t cu?c thi âm nh?c l?n nh?t mang t?m qu?c gia. Nh?ng nhi?m v? này không h? ??n gi?n chút nào b?i vì câu l?c b? Glee là mái nhà c?a nh?ng ng??i vô  gia c?, nh?ng ng??i ngoài l? xã h?i và nh?ng ng??i ngh? s? th??ng th??ng b?c trung. Làm th? nào ?? s?ng l?i ng?n l?a trong t?ng ng??i. Glee mùa th? 4 v?n ti?p t?c ? tr??ng Lima, nh?ng c?ng ti?p b??c c?a các thành viên McKinley ?ã t?t nghi?p.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ