Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go GoPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go Go
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Uông Minh Minh (31 tu?i) là m?t n? biên k?ch r?t lãng m?n, nh?ng ??i v?i th? gi?i tình yêu c?a chính mình l?i không ???c thu?n th?c cho l?m. Eason (28 tu?i) - ca s? th?n t??ng n?i ti?ng tình c? ???c ch?n ?óng vai chính trong b? m?i c?a Minh Minh, không ng? l?i b?t ??u m?i tình ch?-em v?i cô. Là th?t tình hay gi? v?? ??ng Thi?u Thiên (21 tu?i) - nhà thi?t k? trang web SOHO, luôn g?i Minh Minh là "ch?", hai ng??i có chuy?n gì ??u chia s? v?i nhau. Thi?u Thiên còn d?y Minh Minh cách "yêu phi công tr?", không ng? bi?t ???c Minh Minh ?ang d?n có c?m tình v?i m?t ng??i tr? tu?i th?t, th? là t?n l?c khuyên b?o "ch?", ai bi?t ???c r?ng mình l?i b? "ch?" h?i ng??c l?i "C?u ?ang ghen à?"... L? nào... Dù th? nào ch?ng n?a, c?u ta nh?t ??nh ph?i gi? l?y ng??i "ch?" ng?c này! Phó Vân Kh?i (35 tu?i) - thành ??t trong s? nghi?p, hào hoa phong nhã, tính tình ôn hòa, Phó Vân Kh?i xu?t hi?n càng làm cho s? vi?c thêm ph?c t?p. Uông Minh Minh, ng??i ph? n? ?ã quá 30, trong quãng th?i gian này tìm l?i ???c t? tin vào tình yêu, nh?n ra r?ng h?nh phúc không bao gi? quá tr? c?, cô hoàn toàn có th? có ???c h?nh phúc.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go Go
  • Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go Go
  • Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go Go
  • Ch? Gi, Ti?n Ln! - Go Go Go
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ