C B M?nh M? - WadjdaPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C B M?nh M? - Wadjda
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim T?ng H?p
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

?i giày tennis và ?eo tai nghe headphones ch?ng có gì là m?t cu?c cách m?ng ? m?t ??a tr? tu?i teen nh?ng v?i cô bé Wadjda 11 tu?i, ?ó là c? m?t s? khác bi?t v?i nh?ng chu?n m?t kh?t khe, ngh?t nghèo trong n?n v?n hoá mà t? ?ó em l?n lên - n?n v?n hoá ?-r?p. Tham gia gi?i phim Telluride Film Festival, b? phim “Wadjda” ?ã tr? thành m?t trong nh?ng tiêu ?i?m chính c?a gi?i, không ch? vì n?i dung phim mà còn vì nh?ng câu chuy?n phía sau màn ?nh, nh?ng khó kh?n ?? th?c hi?n tác ph?m ?i?n ?nh này. ?ây là b? phim ??c t? n?n v?n hoá và cu?c s?ng c?a ph? n? trong th? gi?i ?-r?p, ??c bi?t h?n, nó là tác ph?m ??u tiên ???c chính m?t ng??i ph? n? ?-r?p ch? ??o di?n xu?t. Wadjda ???c th?c hi?n hoàn toàn t?i ?-r?p b?t k? nh?ng khó kh?n x?y ra trong quá trình th?c hi?n, ??n t? s? b?t h?p tác th?m chí gây khó d? c?a ng??i dân t?i n?i ??t c?nh quay.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ