?? Ch? Ng?m Ph?n 3 - Boardwalk Empire Season 3Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
?? Ch? Ng?m Ph?n 3 - Boardwalk Empire Season 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

M?t b? ??nh c?a ??nh. IMDB ???c 9/10. Ai thích th? lo?i B? Già thì không th? b? l?.Câu chuy?n nói v? chính tr? gia Enoch Nucky Thompson (do th? vai). B?i c?nh vào n?m 1920, t?i thành ph? Atlantic, ngày b?t ??u quy ??nh vi?c c?m bán r??u – Prohibition (m?t th? nghi?m c?a chính quy?n th?i ?ó).Và h? l?y là s? xu?t hi?n c?a hàng lo?t các b?ng nhóm t?i ph?m, chính tr? tr? thành Gangster. N?i b?t ngu?n c?m h?ng cho ch? ?? Mafia M?, mà sau này hình thành các huy?n tho?i mafia n?i ti?ng nh?: Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Al Capone Scarface. 12 t?p thí ?i?m ng?n kinh phí không t??ng, 50 tri?u USD. ?ó là do ??u t? vào b?i c?nh, ?? t?o khung c?nh nh? th?t vào nh?ng n?m 1920, m?t c?nh trí Boardwalk dài g?n 100m ???c d?ng lên t?i m?t bãi ??u xe ? Brooklyn, New York v?i ??y ?? thành ph?n nh? quán Bar, nhà hàng…Quan tr?ng nh?t là vi?c tái t?o h? th?ng âm thanh, âm nh?c vào ?úng th?i k? ?ó, qua s? ??u t? “kh?ng” v?i nhà s?n xu?t âm nh?c n?i ti?ng Randall Poster. ?i?m nh?n chính cho âm nh?c là Jazz. Vào th?i này, các thi?t b? ghi âm ch?a xu?t hi?n và không có ?i?u ki?n nào ?? ghi nh? l?i. Do ?ó, nh? m?t cu?c s?n tìm th?i k? âm nh?c ?ã m?t, Randall Poster ?ã ??a nh?ng tác ph?m c?a mình s?ng l?i trong m?t b?i c?nh hoàn h?o nh?t.K?t qu? cho s? ??u t? ?ó là vi?c Boardwalk Empire tr? thành lo?t truy?n hình bán ch?y nh?t ??n h?n 160 n??c trên toàn th? gi?i. M?t s? t??ng th??ng x?ng ?áng cho tuy?t tác ?i?n ?nh  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • ?? Ch? Ng?m Ph?n 3 - Boardwalk Empire Season 3
  • ?? Ch? Ng?m Ph?n 3 - Boardwalk Empire Season 3
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ