Gia ?nh L S? 1 Ph?n 1 - High KickPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Gia ?nh L S? 1 Ph?n 1 - High Kick
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

High Kick ?ã có công giúp th? lo?i sitcom tìm l?i th?i hoàng kim. Sau Ba nam ba n?, B?nh vi?n ph? s?n Sunpoong và Non Stop, Hàn Qu?c không còn nh?ng b? sitcom th?t s? h?p d?n, khi?n khán gi? không còn m?y h?ng thú v?i th? lo?i này, thì b?t ng?, 5 nhà biên k?ch k? trên ?ã cho ra ??i High Kick, ??y th? lo?i k?ch tình hu?ng này lên th? ??nh cao. Thanh niên Hàn Qu?c hâm m? b? phim cu?ng nhi?t, ?i ?âu c?ng th?y hình ?nh và nghe nh?c phim này. Không có nh?ng chuy?n tình lãng m?n, c?ng ch?ng c?n c?nh ??p mê h?n, High Kick g?t hái thành công t? chính nh?ng tình ti?t hài h??c mà ng??i xem nh?n th?y di?n ra hàng ngày xung quanh h?. ?i?m thú v? trong phim này là ?a s? các nhân v?t ??u có tên trùng v?i tên di?n viên th? hi?n vai ?ó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ