Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Vào cu?i th?i nhà Minh n?n ?ói x?y ra liên t?c trong nhi?u n?m. H? b? th? lang Trác K? Hi?n ph?ng m?nh Thái T? mang s? l??ng th?o ?i ti?p t?, ?i t?i Ng?c Long S?n b? thành ch? Minh Nguy?t Hi?p là Luy?n Nghê Th??ng ( ?óng) d?n theo th? h? c??p s? l??ng th?o và b?t giam Trác K? Hi?n. Con trai c?a Trác K? Hi?n là ??i ?? t? Võ ?ang Trác Nh?t Hàng (Ngô K? Long ?óng) cùng v?i ti?u s? mu?i Hà Ng?c Hoa ( ?óng) hay tin li?n l?p t?c xu?ng núi c?u cha. Trác Nh?t Hàng và Luy?n Nghê Th??ng t? hi?u l?m nhau, sau ?ó tr?i qua bi?t bao nhiêu sóng gió h? d?n d?n cu?n hút và c?m m?n nhau. H? yêu nhau, m?t tình yêu tr?c tr? ??y chông gai luôn b? s? ng?n c?n t? phía phái Võ ?ang. Nh?ng không may, Luy?n Nghê Th??ng b? trúng ??c ái tình, Trác Nh?t Hàng ?ành ph?i gi? v? ph?n b?i Luy?n Nghê Th??ng ?? tìm thu?c gi?i cho ng??i mình yêu. Luy?n Nghê Th??ng t??ng l?m Trác Nh?t Hàng ?ã thay lòng ??i d? tuy?t tình nh? th? nên r?t ?au kh? và tuy?t v?ng ch? trong m?t ?êm b?c tr?ng mái ??u. Vì mu?n khôi ph?c l?i mái tóc b?c và dung m?o cho Luy?n Nghê Th??ng, Trác Nh?t Hàng ?i tìm m?t bông hoa ch? có trong truy?n thuy?t “?u ?àm tiên hoa” ch? ??i m?y m??i n?m v?i hy v?ng tình yêu s? trùng phùng. Di?n viên vai Trác Nh?t Hàng vai Luy?n Nghê Th??ng (Ng?c La Sát) Phàn Thi?u Hoàng vai Nh?c Minh Kha vai Hà Ng?c Hoa vai Thi?t San Hô Lý Gi?i vai C?nh Chiêu Nam Di?p T? Tân vai Tân Long T? Nh?c Di?u L?i vai Thi?t Phi Long ?i?n L? vai H?ng Hoa Qu? M?u Ngô Ngh? T??ng vai M? Dung Xung Trác Phàm vai Kim ??c D? Tr??ng Thiên K? vai V??ng Chi?u Hi V??ng Di vai M?nh Thu Hà V? Lai vai B?ch M?n Phí V? Ny vai M?c Ki?u Quách Kha ??ng vai ???ng Gia Bích M? Tuy?t vai L?ng M? Hoa Chu Vinh Vinh vai ?ng Tu D??ng ??i Ki?u Thiên vai Ho?c Thái ?i?p Ho?c Chính Ng?n vai Ho?c Thiên ?ô H?u D?c vai Công Tôn Lôi

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
 • Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
 • Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
 • Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
 • Tn B?ch Pht Ma N? Truy?n - ??????
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ