Chuy?n H?c ???ng - SchoolPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Chuy?n H?c ???ng - School
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Serial School t?ng là b? phóng cho hàng lo?t tên tu?i nh? Jang Hyuk, Ha Ji Won, Choi Kang Hee, Lee Dong Wook, Jo In Sung... Tuy nhiên, h?n 10 n?m ?ã trôi qua k? t? khi ph?n 4 c?a lên sóng, th? h? khán gi? trung thành ngày nào gi? ??u ?ã tr??ng thành. Do v?y, vi?c xây d?ng m?t b?i c?nh tr??ng h?c và nh?ng m?i quan h? cô trò, b?n bè... phù h?p, ?? s?c h?p d?n c? khán gi? tr? l?n các ph? huynh ch?c ch?n s? là th? thách không nh? cho nhà s?n xu?t. M?t ?i?u khá may m?n là School 2013 (School 5) s? do Content K ch?u trách nhi?m ch? tác. B? tr??c ?ó do Content K th?c hi?n - Oh La La Couple - ?ã k?t thúc khá thu?n l?i và nh?n ???c s? ?ng h? nhi?t tình c?a d? lu?n. Do v?y, khán gi? có th? ph?n nào an tâm v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m s?p ra m?t. ?i?m c?ng khác cho School 5 là s? quy t? dàn trai xinh gái ??p "hàng tuy?n": Jang Nara và tái h?p làm b? ?ôi giáo viên sau Baby-faced Beauty thành công n?m ngoái, các h?c sinh (Secret Garden), Kim Woo Bin (Beautiful You, A Gentleman’s Dignity), Lee Yoo Bi (Nice Guy)...

Xem tiếp »

Từ khóa:

 • Chuy?n H?c ???ng - School
 • Chuy?n H?c ???ng - School
 • Chuy?n H?c ???ng - School
 • Chuy?n H?c ???ng - School
 • Chuy?n H?c ???ng - School
 • Chuy?n H?c ???ng - School
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ