St Nhn Mu L?nh: Ph?n 1 - Hannibal Season 1Play
St Nhn Mu L?nh: Ph?n 1 - Hannibal Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Will Graham The Big C là m?t nhà phân tích tâm lý t?i ph?m ?ang theo ?u?i m?t v? gi?t ng??i hàng lo?t cùng v?i FBI. L?i suy ngh? ??c ?áo c?a Graham ?ã t?o cho anh m?t kh? n?ng l? lùng là ??ng c?m v?i t?t c? m?i ng??i - k? c? nh?ng k? b? tâm th?n. Có v? nh? anh hi?u th?u ?áo h?. Nh?ng vì tâm trí c?a k? gi?t ng??i anh ?ang truy ?u?i quá r?i r?m, ??n n?i Will c?ng không th? ??c ???c, anh ?ã ph?i nh? ??n s? giúp ?? c?a Ti?n s? Lecter, m?t trong nh?ng nhà tâm th?n h?c hàng ??u ??t n??c. V?i s? tinh thông phi th??ng c?a m?t bác s? xu?t chúng, Will và Hannibal (ch? khán gi? bi?t ?ây là k? gi?t ng??i hàng lo?t) ?ã t?o nên m?t s? h?p tác tuy?t v?i và có v? nh? không có tên t?i ph?m nào h? không th? b?t. Giá nh? Will bi?t...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • St Nhn Mu L?nh: Ph?n 1 - Hannibal Season 1
  • St Nhn Mu L?nh: Ph?n 1 - Hannibal Season 1
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ