Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3Play
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim Lan Kwai Fong ph?n 3 nói v? cu?c s?ng v? ?êm ? Lan Qu? Ph??ng, nh?ng cám d? ??y r?y tr??c m?t b?n tr? và nh?ng quan ni?m thoáng v? tình yêu, tình d?c c?a gi?i tr? H?ng Kông ngày nay. Phim d? ??nh s? phát hành vào ??u n?m 2014. B? ph?n 3 k? này h?a h?n s? thu hút m?t l??ng l?n khán gi?. ??o di?n Ti?n Qu?c V? ?ã quy?t ??nh d?c s?c làm ph?n 3 v?i quy mô hoành tráng sau khi thành công vang d?i c?a ph?n 1 va 2 tr??c ?ó. N?i dung b? v?n ti?p t?c nh?ng màn ?n ch?i tình c?m trác táng c?a m?t nhóm thanh thi?u niên ??i gia v?i ??ng sau là th? l?c ch?ng l?ng ??y quy?n l?c. Phim Lan Qu? Ph??ng 3 V?i nh?ng c?nh quay nóng b?ng cùng v?i dàn di?n viên chân dài sexy b? ch? dành cho ng??i t? 16 tu?i tr? lên. Hy v?ng các b?n s? thích b? này. s? nhìn s?n ph?m ti?p theo c?a Apple nh? n?u b?n thay th? Steve Jobs v?i m?t ?y ban g?m 100 ng??i ng?u nhiên? Nh?ng ?i?u này không quy mô tuy?n tính. Xem Phim Lan Qu? Ph??ng 3 Có l? là Giám ??c ?i?u hành ho?c các v?n ??ng viên chuyên nghi?p ch? có m??i l?n (theo ?úng ngh?a) các k? n?ng và quy?t tâm c?a m?t ng??i bình th??ng. Nh?ng nó làm cho t?t c? s? khác bi?t mà nó t?p trung vào m?t cá nhân. Khi chúng ta nói r?ng m?t lo?i công vi?c ???c th?a và khác tr? l??ng th?p, nh?ng gì chúng ta th?c s? nói gì? Trong m?t th? tr??ng t? do.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
 • Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
 • Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
 • Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
 • Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
 • Lan Qu? Ph??ng 3 - Lan Kwai Fong 3
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ