?? Ch? La M Ph?n 1 - Rome Season 1Play
?? Ch? La M Ph?n 1 - Rome Season 1
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Season 1 ??a chúng ta ??n kho?ng th?i gian tr??c công nguyên, khi mà quy?n l?c c?a Ceasar ?ang gia t?ng và t? x? Gaul, ông ?ã tr? v? Rome th?c hi?n d?n k? ho?ch bi?n La Mã v?i ch? ?? c?ng hòa thành ?? ch? La Mã ??n khi ông b? ám sát b?i m?t nhóm quý t?c âm m?u khôi ph?c l?i ch? ?? c?ng hòa. Phim Rome Season 1 v?i th?i l??ng ???c phát hành 2005 . Gi?i thích m?t s? t? ng? dùng trong phim: Optimates và Populares Caesar tr??ng thành trong th?i k? h?n lo?n c?a La Mã. Rome Season 1 là mang y?u t? Hành ??ng. Cu?c chi?n X? h?i gi?a La Mã và các ??ng minh c?a h? (91 TCN – 88 TCN) n?i lên vì s? tranh cãi v? quy?n c?a công dân La Mã. Khi mà ng??i Mithridate x? Pontus ?e d?a các t?nh ph??ng ?ông c?a La Mã; thì ? trong n?i b?, La Mã b? chia r? thành hai phe: Phe Quý T?c (Optimates), phe mà mu?n gi? quy?n hành th?ng tr? cho các quý t?c, và phe ??i Chúng (Populares) phe mu?n ngay l?p t?c s? chia s? quy?n l?c r?ng rãi h?n thông qua quy?n b?u c? tr?c ti?p.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ