B? Tng Linh - Ghost WriterPlay
B? Tng Linh - Ghost Writer
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? Tùng Linh: B? Tùng Linh (Mã Tu?n V?) sinh tr??ng t?i T? Nam , trong m?t gia ?ình có truy?n th?ng v? tranh. Tùng Linh t? nh? ?ã r?t thông minh, cha anh B? Bàn (Nh?c Huê) ?m ? r?t nhi?u k? v?ng n?i anh, hi v?ng anh có th? n?i nghi?p gia ?ình, nh?ng Tùng Linh l?i hi?u l?m cha c?u k?t v?i gian th??ng, nên không mu?n tr? thành con c? c?a ông. B? khoái Cao Tri?t (Tr?n C?m H?ng) là h?o huynh ?? c?a Tùng Linh, c? hai ??u c?m ghét b?n tham quan ô l?i. Có 1 l?n, 2 ng??i ti?n hành ?i?u tra l?i ??n h? yêu tác quái, Tùng Linh ch?ng may trúng ??c th? c?a k? ác, nguy hi?m ??n tính m?ng, may có cô gái th?n bí tên Ti?u Thúy (Tr?n Pháp L?p) ra tay giúp ??. Hóa ra, Ti?u Thúy chính là h? tiên ??n tr? ?n. Hai ng??i s?m t?i g?p nhau, Ti?u Thúy d?n n?y sinh tình c?m v?i Tùng Linh. Ti?p theo ?ó, x??ng v? B? gia vì c?n hoàn thành tranh g?p nên tuy?n ch?n r?t nhi?u n? nhân công, Li?u Tâm Nh? (Chung Gia Hân) c?ng ??n ?ng tuy?n, m?c ?ích là ?? tìm k? vô l?i n?m x?a ru?ng r?y ch? mình, c?ng vì v?y mà quen bi?t Tùng Linh và Cao Tri?t, b?t ??u cho m?t m?i quan h? m?t thi?t tình ngh?a khó l??ng toàn...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ