B?o Hi?m Tnh Yu - Love GuaranteedPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B?o Hi?m Tnh Yu - Love Guaranteed
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ngày nay, có nhi?u c?p tình nhân hay gi?n d?i, cãi c? nhau vì nh?ng chuy?n không ?âu, ?? r?i sau ?ó ph?i chia tay. H?n th? n?a, ?âu ph?i ch? có h?. Vì nh?ng mâu thu?n, hi?u l?m mà sau nhi?u n?m chung s?ng, các c?p v? ch?ng c?ng ph?i cùng nhau ra tòa. T? th?c t? ?ó, nhà s?n xu?t phim Lâm Chí Hoa ?ã cho ra ??i b? phim "B?o hi?m tình yêu". ? Công ty B?o hi?m, Quách Phú C??ng và C?c Nh??c Hy là hai t? tr??ng r?t có n?ng l?c và giàu kinh nghi?m. C? hai luôn ??i ??u nhau trong công vi?c, và ?úng là tr?i xui ??t khi?n khi ?ôi "oan gia" ?y ?ã ngh? ra k? ho?ch "B?o hi?m tình yêu" cùng m?t lúc. Ngài giám ??c Nghiêm Hào C?nh ?ã ??ng ý v?i b?n k? ho?ch c?a h? và l?p t?c cho tung ra th? tr??ng lo?i hình b?o hi?m m?i này. Không ng?, "B?o hi?m tình yêu" ???c m?i ng??i nhi?t tình ?ón nh?n, xem ?ây là hình th?c tuy?t v?i nh?t ?? b?o v? tình yêu c?a h?, và ?ây c?ng s? là món quà vô cùng ý ngh?a ?? nh?ng ng??i ?ang yêu trao t?ng nhau. Vì mu?n ??t ???c thành công cao nh?t cho "b?o hi?m tình yêu", giám ??c Nghiêm C?nh Hào ?ã ??a c? hai vào b?y khi b?t h? ?óng gi? m?t c?p tình nhân h?nh phúc tr??c báo gi?i. Cùng v?i lo?i hình b?o hi?m m?i này, câu chuy?n tình yêu c?a h? nhanh chóng lan t?a kh?p H?ng Kông. "Chuy?n th?t tình gi?" gi?a Quách Phú C??ng và C?c Nh??c Hy trong phim r?i s? ?i ??n giai ?o?n "Chuy?n th?t tình th?t" nh? th? nào?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ