Ci Gi C?a Danh V?ng - Wasabi Mon AmourPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ci Gi C?a Danh V?ng - Wasabi Mon Amour
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Chung L? Hòa (?ào ??i V?) - ??u b?p c?a m?t quán ?n Nh?t có tình ý v?i Cao Nhu M? (Tô Ng?c Hoa). ?? M? th?a mãn khát v?ng vào ngành gi?i trí, anh ?ã l?a d?i gi?i truy?n thông, tâng b?c M? thành m?t ??u b?p n?i ti?ng, giúp M? danh chính ngôn thu?n tr? thành ng??i d?n d?t ti?t m?c ?m th?c. ?i?u này ?ã làm cho ba c?a M? - ??ng th?i là th?y c?a Hòa r?t t?c gi?n, vì M? hoàn toàn không bi?t n?u ?n. Tuy ti?t m?c r?t ???c ?a chu?ng, nh?ng M? th??ng b? Nghiêm L? (Liêu Bích Nhi) em cùng cha khác m? khiêu khích ?? tr? m?i thù n?m x?a m? mình b? ru?ng b?. Vì mu?n nhanh chóng n?i ti?ng và ??y m?nh doanh s?, M? b?t ch?p t?t c?, công khai chuy?n riêng t? c?a cô và Hòa, khi?n Hòa b? t?n th??ng c? s? nghi?p l?n tình yêu, nên ?i Nh?t làm l?i cu?c ??i. Cha M? c? tình phanh phui chuy?n cô l?a d?i ?? d?y con, nh?ng b? L? v?ch tr?n m?t bí m?t ?ã che gi?u nhi?u n?m làm cho danh ti?ng trong ngành ch? bi?n món Nh?t c?a ông b? tiêu tan.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ