B M?t 12 Chm Sao - The Zodiac MysteryPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B M?t 12 Chm Sao - The Zodiac Mystery
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Bí m?t 12 chòm sao k? v? nh?ng cái ch?t bí ?n c?a m?t nhóm ng??i có liên quan ??n nh?ng nh??c ?i?m ch?t ng??i c?a chòm sao chi?u m?ng. Câu chuy?n b?t ??u khi tác gi? ???ng Lâm v?n ?ã m?y n?m không xu?t b?n sách m?i do r?i vào tình tr?ng b? t?c trong sáng tác, nh?ng l?i th?y trên th? tr??ng có m?t quy?n sách m?i mang tên cô: Bí m?t 12 chòm sao (12 chòm sao - nh?ng s? ki?n li k?). Nh?ng ?áng s? h?n n?a ?ó là các nhân v?t trong cu?n sách này l?i chính là cô và các b?n cô th?i nh?. Chuy?n x?y ra theo ?úng nh?ng gì b?n h? ?ã th?t s? tr?i qua trong quá kh?. R?i trong sách vi?t t?i m?t bí m?t mà b?n h? ?ã ??u gi?u kín trong nhi?u n?m, không ai mu?n nói ra; còn vi?t: m?i ng??i trong b?n h? ??u s? ph?i tr? giá cho l?i l?m n?m x?a. ?i?u này ?ã khi?n cho các b?n c?a cô n?i gi?n, ch? có m?t ng??i, Tr?n Vi, là luôn ??ng sau ?ng h? cô. Tên Khác: Th?p Nh? Tinh T?a. Bí M?t 12 Chòm Sa.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ