Ng??i Si Teen 2 - Teen Wolf Season 2Play
Ng??i Si Teen 2 - Teen Wolf Season 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Teen Wolf là series dài t?p ???c phát sóng trên kênh MTV vào tháng 06/2011 ngay sau khi l? trao gi?i MTV Movie Awards 2011 k?t thúc. Chuy?n xoay quanh nhân v?t Scott McCall v?n là m?t h?c sinh trung h?c không có gì n?i b?t. Sau nhi?u n?m ng?i gh? d? b? cho môn Bóng v?t, c?u quy?t tâm ph?i ???c ra sân thi ??u chính th?c. M?t bu?i t?i, ng??i b?n thân Stiles r? c?u vào r?ng ?? tìm m?t xác ch?t mà Stiles bi?t ???c khi nghe lén ?i?n tho?i c?a b? c?u. Stiles ?ã b? b? c?u b?t ???c nên Scott ph?i tr? v? nhà m?t mình. B?ng nhiên c?u b? m?t sinh v?t t?n công. C?u ?ã ch?y thoát ???c nh?ng c?ng ?ã b? sinh v?t ?ó c?n. Vài ngày sau, r?t nhi?u thay ??i ?ã di?n ra trong con ng??i c?u, và ?i?u ?ó ?ã làm thay ??i hoàn toàn cu?c s?ng c?a Scotts và nh?ng ng??i xung quanh... K?t thúc Season 1, Derek ?ã tr? thành m?t Ng??i sói Alpha, vì th? anh b?t ??u tìm ki?m thành viên m?i cho mình. Lúc này, Scott ?ã không còn ???c Derek giúp ??, ?i?u này khi?n Stiles càng tr? nên . S? ph?n c?a Lydia và Jackson s? ???c ??nh ?o?t trong season 2 này. Trong lúc ?ó, Scott v?n tích c?c tìm ki?m cách gi?i l?i nguy?n Ng??i sói.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ