Ngi Nh Ma m Ph?n 2 - American Horror Story: Asylum, Season 2Play
Ngi Nh Ma m Ph?n 2 - American Horror Story: Asylum, Season 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Season 2 c?a American Horror Story (AHS), series huy?n bí ???c ?? c? 17 gi?i Emmy c?a ?ài FX. ?i?m khác bi?t c?a AHS là season 2, AHS: Asylum (B?nh vi?n tâm th?n) không liên quan gì ??n season 1, n?i dung ???c m? h?n ra theo m?t h??ng khác, v?i b?i c?nh và nh?ng nhân v?t hoàn toàn m?i. M?t s? di?n viên t? season 1 c?ng tr? l?i. Ngh?a là ai ch?a xem S01 xem S02 c?ng không sao. Tóm t?t: N?m 1960, ? vùng Briarcliff có m?t tu vi?n sát bìa r?ng, ??ng ??u là n? tu Jude (). Tu vi?n ngoài m?c ?ích tôn giáo c?ng ???c s? d?ng làm n?i ?i?u tr? cho nh?ng ng??i m?c v?n ?? v? tâm lý (mà này thì có vô s? ng??i b?nh, ?? th? lo?i b?nh và lý do b? t?ng vào vi?n!). N?u nh? ? season 1 Rubber Man (Ng??i da bóng) ?ã làm ng??i xem ?n l?nh, season 2 ?ã có Bloody Face, m?t tên sát nhân hàng lo?t ?eo m?t n? khâu t? l?p da các n?n nhân h?n h? sát. N?u season 1 có cô h?u gái Moira O Hara là bi?u t??ng sex, season 2 ?ã có n? b?nh nhân Shelley m?c ch?ng cu?ng dâm. N?u season 1 có tình gay, season 2 có c?p lesbian. N?u season 1 có nh?ng h?n ma, (Glee, Nip/Tuck) ?em ??n season 2 bí ?n ng??i ngoài hành tinh, khu r?ng v?i nh?ng xác ch?t, nh?ng v? bác s?, n? tu có cách ?i?u tr? k? l?, Adam Levine (!!!) và m?t tu vi?n ??y r?y s? kinh d?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ