Kho?nh Kh?c Ng?t Ngo - Hi My SweetheartPlay
Picasa:
Kho?nh Kh?c Ng?t Ngo - Hi My Sweetheart
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Gi?i thi?u: Ti?t H?i là m?t công t? nhà giàu. S?ng trong s? bao b?c c?a gia ?ình nên không bi?t gì v? th? gi?i bên ngoài. Cu?i cùng quy?t ??nh ?i Hàng Châu ?? h?c ??i h?c và s?ng m?t cu?c s?ng t? l?p. Gia ?ình s? Ti?t H?i b? b?t cóc nên ??i tên Ti?t H?i thành ??t Lãng v?i danh ph?n nghèo khó. ??n Hàng Châu Ti?t G?i g?p Tr?n B?o Châu. T? ?ây hai ng??i ?ã g?p r?t nhi?u chuy?n d? khóc d? c??i, di?n bi?n b? th? nào, m?i các b?n theo dõi b? phim.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ