How I Met Your Mother Season 8 - How I Met Your Mother Season 8Play
How I Met Your Mother Season 8 - How I Met Your Mother Season 8
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

How I Met Your Mother là ch??ng trình hài c?a M? ???c chi?u l?n ??u trên kênh CBS vào ngày 19/9/2005. Ch??ng trình ???c vi?t b?i và . Câu chuy?n b?t ??u vào n?m 2030, khi ông b? Ted Mosby, k? l?i cho các con c?a mình v? nh?ng s? ki?n d?n ??n cu?c g?p m?t gi?a anh và v? mình. Quay l?i n?m 2005, khi anh chàng k? s? 27 tu?i, Ted c?m th?y mu?n k?t hôn sau khi c?u b?n cùng phòng, Marshall, ?ính hôn v?i cô b?n thân t? th?i ??i h?c c?a anh, Lily, sau 9 n?m h?n hò lãng m?n. V?i s? giúp ?? c?a "chuyên gia tán gái" Barney, Ted ?ã g?p ph?i ti?ng sét ái tình v?i Robin, nh?ng t??ng ?ó là ng??i ph? n? c?a ??i mình, nh?ng r?t c?c l?i là "dì" Robin c?a hai ??a nh?. Và r?i, ông b? Ted c?a chúng l?i ti?p t?c hành trình tìm ki?m cùng v?i s? giúp ?? c?a 4 ng??i b?n.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ