Tr? ??a Ph?n 3 - Strike Back Season 3Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Tr? ??a Ph?n 3 - Strike Back Season 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

 B? di?n ra trong m?t ??nh d?ng t?p sáu. Nó sau các hành ??ng c?a John Porter ( Richard Armitage ), m?t c?u SAS Sergeant, và Hugh Collinson ( Andrew Lincoln ), ?i?u 20 s? quan tình báo bí m?t (MI6). C? hai ng??i trong s? h? ?ã tham gia trong m?t ho?t ??ng b?t thành vào ?êm tr??c c?a cu?c xâm l??c Iraq n?m 2003, n?i hai binh s? trong ??n v? c?a h? ?ã thi?t m?ng. B? ???c chia vào ba dòng chính c?a câu chuy?n ?ã x?y ra b?y n?m sau. Hai t?p ??u tiên t?p trung vào v? b?t cóc c?a Katie Dartmouth ( Orla Brady ), m?t nhà báo Anh, bên ngoài Basra , Iraq . Porter là ?ã ch?nh s?a ?? gi?i c?u cô. Hai t?p ti?p theo di?n ra t?i Zimbabwe , n?i Chính ph? cáo bu?c Anh ?ã dàn âm m?u ám sát Robert Mugabe ; Porter là vào nhà tù cùng m?t game b?n súng rõ ràng ?ang ???c t? ch?c và h? tr? trong vi?c phá v? ra. Hai t?p di?n ra ? Afghanistan và Pakistan , n?i mà m?t hacker máy tính ch?u trách nhi?m cho vi?c tiêu di?t quân ??i M? t?i t?nh Helmand . M?t vòng cung l?ng l?o c?ng di?n ra trong hàng lo?t liên quan ??n ng??i ?ã gi?t nh?ng ng??i lính.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ