Hin Vin Ki?m - Thin Chi Ngn - Xuan Yuan Sword - Scar In HeavenPlay
V.I.P:
Hin Vin Ki?m - Thin Chi Ngn - Xuan Yuan Sword - Scar In Heaven
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Câu chuy?n xoay quanh nhân v?t Tr?n T?nh C?u, h?u du? c?a dòng dõi ?? v??ng c?a v??ng tri?u Tr?n th?i Nam - B?c Hán ? Trung Qu?c. V??ng tri?u c?a c?u b? h?y di?t tr??c khi c?u ???c sinh ra 7 n?m b?i ??i binh lính hùng h?u do t??ng quân V? V?n Thác ch? huy. V? V?n Thác là ng??i có ki?m pháp gi?i h?n b?t c? ai lúc b?y gi?. L?n lên d??i s? d?y d? c?a s? ph? mình, Tr?n Ph?, Tr?n T?nh C?u ôm m?ng báo thù và ph?c qu?c. C?u quy?t ??nh ?i tìm 10 báu v?t c? ??i ?? giúp mình ??t ???c ?i?u ?ó. ??ng hành cùng c?u trên ???ng ?i tìm báu v?t là m?t cô gái tóc b?c phép l?c cao c??ng: Vu Ti?u Tuy?t và sau ?ó là Tr??ng Li?t và ch? (ho?c em) dâu c?a h?n, Thác B?t Ng?c Nhi. Su?t hành trình h? tr?i qua nhi?u th? thách, gian nan, ph?i ??i ??u v?i nh?ng âm m?u c?a thái s? V? V?n Thác, ng??i ?ã gi?t r?t nhi?u sinh linh ?? l?y máu c?a h? ?? ph?c v? cho các nghi th?c qu? quái c?a mình.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ