??u Tr (L?ng Ti?ng) - Catch Me NowPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
??u Tr (L?ng Ti?ng) - Catch Me Now
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?t v? buôn ma túy ?ã t?o nên m?i quan h? ph?c t?p gi?a c?nh sát Giang D??ng (Mã ??c Chung) và "hi?p ??o" Cao Tri?t (L?u Tùng Nhân). D??ng bi?t rõ Tri?t là tên c?m ??u c?a m?t b?ng c??p l?n, hi?n ?ang l?y danh ngh?a ông ch? quán ?n ?? che gi?u bí m?t này, nh?ng không có cách nào tìm ???c ch?ng c? t?i ph?m c?a Tri?t. Hai ng??i giao ??u v?i nhau lúc th?ng lúc thua. V?i ni?m tin "tà không th? th?ng chánh", D??ng quy?t tâm b?t Tri?t ph?i ch?u s? tr?ng ph?t c?a pháp lu?t, công vi?c khi?n D??ng có ph?n l? là v?i v?, hôn nhân c?a D??ng g?p nguy c? tan v?. C?ng may bên c?nh v? D??ng - Khang M? L?i (Tr?n Pháp L?p) luôn có ng??i b?n thân ??ng th?i là ??ng nghi?p - Bao Dung Dung (Tr?n Ng?c Liên) an ?i, ??ng viên. Dung là ng??i ph? n? hi?n lành, nhu m?, tính cách c?a cô d?n d?n khi?n trái tim l?nh lùng c?a Tri?t ph?i rung ??ng, m?t l?n n?, ?? c?u tính m?ng Dung, Tri?t ?ã ?? l? bí m?t lai l?ch mình, làm c? b?ng nhóm c?a anh g?p nguy hi?m...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ