M?u D?ng K? Phng 2 (L?ng Ti?ng) - The Gentle Crackdown IIPlay
M?u D?ng K? Phng 2 (L?ng Ti?ng) - The Gentle Crackdown II
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?u D?ng K? Phùng 2: Tr?n T? Mu?i (Tr?nh Hy Di) t? nh? m?t cha, tính tình th?ng th?n, quy?t chí giúp ?? dân lành, nên ???c ng??i dân ? huy?n l??ng tài yêu m?n. ?áng ti?c, cô làm vi?c l?i h?p t?p v?i vàng và quá nhi?t tình, nên ?ã hi?u l?m quan nông m?i lên ch?c - T? Hoàng Th??ng (Mã Tu?n V?) là k? x?u. Quan h? gi?a hai ng??i càng lúc càng c?ng th?ng, Th??ng ph?i luôn tránh né Mu?i. Cha c?a Th??ng là T? Th??ng Thiên (H? V?) vì mu?n giúp con th?ng quan ti?n ch?c, nên s?p x?p ng??i thông minh tài trí là ??i Tùng V?n (Lê Di?u T??ng) ? bên c?nh ?? dâng m?u hi?n k?, ??ng th?i c?ng ??a b?n nha sai là Cháo, B?t, Mì, C?m ngày ?êm b?o v? cho Th??ng. Th??ng b? quan tham ? tràng sa hãm h?i suýt ph?i ch?u hình ph?t n?ng, c?ng may Mu?i và V?n ??n k?p th?i, ?em chén B?ch Ng?c Hoàng Th??ng ng? ban thay kim bài mi?n t?, ai ng? chén B?ch Ng?c là gi?, trong lúc nguy c?p V?n lanh trí c?u ???c Th??ng. Mu?i và Th??ng cùng tr?i qua nhi?u ho?n n?n, d?n d?n Mu?i nãy sinh tình c?m v?i Th??ng, nh?ng Th??ng s? ?êm dài l?m m?ng, nên cùng V?n ngh? cách ?? thoát kh?i Mu?i, nào ng? Th??ng l?i b? m?t k? th?n bí truy sát...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ