V??ng Lo H? C??p V? (L?ng Ti?ng) - A Bride For A RidePlay
V??ng Lo H? C??p V? (L?ng Ti?ng) - A Bride For A Ride
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Chàng trai h?u d?ng vô m?u V??ng Lão H? không ch?u n?i s? thúc ép thành thân c?a m?u thân là L?u T?nh ??, không may c??i nh?m anh chàng gi? gái Châu V?n Tân làm thê t? và s?p x?p cho V?n Tân ? chung phòng v?i ti?u mu?i mình là V??ng Tú Anh trong m?t ?êm. ?? b?o v? danh ti?t cho ti?u mu?i, Lão H? ?ành ph?i g? Tú Anh cho V?n Tân, ??ng th?i ?? ra nh?ng quy lu?t hà kh?c ?? áp ch? V?n Tân ? l?i V??ng ph?. V?n ?a m?u túc trí, V?n Tân l?i d?ng n? hi?p Võ Tam N??ng (Tô Ng?c Hoa ?óng) ?? áp ch? Lão H? và khi?n anh l?m t??ng Võ Tam N??ng là v? ân nhân th?t l?c b?y lâu nay c?a mình; th?m chí V?n Tân còn dùng mánh l?i bu?c Lão H? ph?i thành thân v?i Tam N??ng. K? t? ?ó, Võ Tam N??ng ngày nào c?ng di?n Thu?n Hãn Ký ?? giam lõng phu quân mình trong ph?, khi?n anh tr? nên ?iên lo?n. Cu?i cùng, V?n Tân c?ng ???c t? do t? t?i, nh?ng do quá t? ph? nên anh ?ã gây ra nhi?u ?i?u phi?n toái...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ