Ti?u ??u B?p Cung ?nh - Cooking Master BoyPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ti?u ??u B?p Cung ?nh - Cooking Master Boy
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Ti?u ??u b?p cung ?ình là m?t b? Anime hay v? ?m th?c. Nhân v?t chính c?a phim là L?u M?u Tinh, hay còn g?i là , m?t c?u bé 13 tu?i có quy?t tâm sáng t?o và tìm tòi nh?ng bí quy?t ??c ?áo nh?t ?? t?o ra nh?ng món ?n ngon, ph?c v? th?c khách. Trên b??c ???ng phiêu l?u h?c h?i c?a mình, M?u Tinh ?ã g?p nhi?u ??i th?, và nhi?u trong s? ?ó sau này ?ã tr? thành b?n c?a M?u Tinh, ??ng hành cùng M?u Tinh trong cu?c chi?n ch?ng gi?i ?m th?c ?en, m?t t? ch?c l?i d?ng các món ?n ?? thôn tính m?i ng??i. Xuyên su?t b? phim là cu?c hành trình v??n ??n nh?ng ??nh cao trong ngh? n?u n??ng c?a M?u Tinh, là cu?c chi?n tr??ng k? gi?a M?u Tinh cùng nh?ng ng??i b?n và gi?i ?m th?c ?en. ?ây là m?t b? phim v? ?m th?c r?t ?áng ?? xem, tình ti?t h?p d?n, vui nh?n và c?ng r?t tình c?m.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ