?ng Cung Ty L??c (L?ng Ti?ng) - Queens of Diamonds and HeartsPlay
?ng Cung Ty L??c (L?ng Ti?ng) - Queens of Diamonds and Hearts
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim ?ông Cung Tây L??c: ?ông Tây cung l??c ???c th?c hi?n theo th? pháp làm phim hài h??c, T? Tuyên v??ng vì mu?n l?y l?i uy danh cho bóng ?á n??c T?, lên núi nh? cao nhân Chung Vô Di?m giúp ??, v?i ?i?u ki?n s? ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a cô, nào ng? Chung Vô Di?m nh?m ??n ngôi m?u nghi thiên h?, trong khi T? Tuyên v??ng ?ã h?a l?p ng??i ??p H? Nghênh Xuân làm hoàng h?u, quân s? Y?n Anh hi?n k? cho Tuyên v??ng l?p hai ng??i làm ?ông cung và Tây cung. Th?t ra Chung Vô Di?m ch? mu?n phò vua giúp n??c, nh?ng Nghênh Xuân thì vào cung nh?m m?c ?ích tr? thù, hai v? n??ng n??ng không ng?ng gây sóng gió trong ch?n hoàng cung.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ