Duyn Ph?n Tr? Tru - (L?ng Ti?ng) - The Equator ManPlay
Duyn Ph?n Tr? Tru - (L?ng Ti?ng) - The Equator Man
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

  Xem phim Duyên Ph?n Tr? Trêu - The Equator Man - 2012Jang il, ??a tr? thông minh nh?t tr??ng và Sun Wu ??a tr? m?nh nh?t tr??ng là 2 ng??i b?n thân. B? ?nh h??ng b?i Jang il, Sun Wu b?t ??u h?c và làm vi?c ch?m ch? ?? ??t dc ??c m?. Tuy nhiên, ??t nhiên ng??i b?o h? c?a Sun Wu, Kyung Pil, qua ??i 1 cách bí ?n và Sun wu b? mù trong lúc ?i?u tra v? cái ch?t c?a Kyung Pil. Su Mi ?ã ch?ng ki?n c?nh Jang il t?n công Sun Wu nh?ng v?n gi? yên l?ng ?? ch? th?i c? chín mu?i. Ji Won, ng ??c t? nguy?n cho nh?ng ng??i b? khuy?t t?t ? m?t, ?ã tình c? g?p Sun Wu và h? ?ã có tình c?m v?i nhau. M?c dù yêu Ji Won nh?ng Sun Wu ?ã chia tay v?i Ji Won ?? cô ?y có 1 cs t?t h?n. 13 n?m trôi qua Jang il tr? thành 1 ?y viên công t? ??c bi?t. Sun Wu tr? thành 1 CEO tr? tu?i c?a Royal Tree, 1 công ty ??u t?. Còn Ji Won thì làm công vi?c c?a 1 ng??i t? ch?c ti?c cho VIP t?i 1 ks 5 sao. Sumi tr? thành 1 h?a s? v? tranh. H? ??u ?i trên nh?ng con ???ng riêng c?a h?. Tuy nhiên ??nh m?nh ?ã ??a h? g?p l?i nhau. Chúc các b?n xem phim duyen phan tro treu 2012 tron bo vui v?.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ