Hon ??i Thn Ph?n (L?ng Ti?ng) - Wish And SwitchPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Hon ??i Thn Ph?n (L?ng Ti?ng) - Wish And Switch
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

  N?i Dung: Trong b? phim hài m?i"Endless Exchange of Enjoyment", Myolie - H? H?nh Nhi vào vai m?t bà n?i tr? tr?, r?i sau ?ó s? tr? thành con dâu c?a m?t gia ?ình quý t?c. Trong th?i hi?n ??i này, nh?ng cô gái tr? H?ng Kông ??u m?ng m? có th? tìm ???c ng??i ch?ng giàu có. Trong b? phim m?i, nhân v?t c?a Myolie có th? t?n h??ng cu?c s?ng m?t ng??i v? giàu có mà m?i cô gái H?ng Kông ??u ??c mong. N?i dung phim k? v? nhân v?t c?a Myolie và Selena - Lý Thi V?n trao ??i thân ph?n v?i nhau thông qua m?t trang m?ng ma thu?t, d?n ??n vô s? v?n ?? r?c r?i v? sau cho h?. ?? có th? quay l?i v?i ng??i ch?ng, Myolie t? ng??i v? chính th?c, cô ch?p nh?n làm k? th? 3. C?ng t? ?ó, nhi?u chuy?n ly k? h?p d?n b?t ??u x?y ra.  

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ