Ki?m Khch Lng T? (L?ng Ti?ng) - The MythPlay
Ki?m Khch Lng T? (L?ng Ti?ng) - The Myth
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Phim: Th?n Tho?i(L?ng Ti?ng)- USLT 50 T?p.N?m 2010, chàng trai tr? D?ch Ti?u Xuyên ??n hi?n tr??ng khai qu?t kh?o c? c?a cha và vô tình b? cu?n vào m?t s? ki?n tranh giành các v?n v?t. C? duyên tình c? khi?n anh ??ng nh?m vào h?p báu, cùng ??u b?p Cao Y?u c?a ?oàn kh?o c? v??t qua không gian, th?i gian, ?i ng??c h?n 2200 n?m tr??c tr? v? tri?u ??i nhà T?n. M?t lòng mu?n quay l?i n?m 2010, nh?ng h? nh?n ra làm th? nào may m?n s?ng sót trong th?i ??i ??y nh?ng bi?n ??ng b?t ng? m?i là ?i?u c?p thi?t. H?t l?n này ??n l?n khác, tr?i qua nhi?u k? ng? và hi?m nguy, s? l?a ch?n không gi?ng nhau ?ã khi?n hai ng??i ?i theo nh?ng con ???ng khác bi?t: D?ch Ti?u Xuyên tr?i qua m?i tình kh?c c?t ghi tâm, k?t giao v?i b?ng h?u trung can ngh?a ??m, tr? thành m?t Mông Ngh? nhân tâm t? th?; còn Cao Y?u, v?n là m?t k? nhát gan, sau nh?ng ?òn ?? kích trí m?ng liên ti?p, h?n b? quy?n l?c cám d? và tr? thành m?t k? tàn ác, tham lam, b?t ch?p th? ?o?n. ? n?m 2010, anh trai D?ch ??i Xuyên cùng cha v?n không t? b? hy v?ng tìm ki?m tung tích Ti?u Xuyên. Hai cha con m?t m?t ??i phó v?i s? ng?n c?n phá r?i c?a th? l?c th?n bí, m?t m?t tháo g? t?ng nút th?t liên quan ??n s? m?t tích c?a ??a con trai nh?. Cu?i cùng, h? ?ã m? ra kho tàng trong truy?n thuy?t, tìm ???c tung tích c?a chàng trai tr? Ti?u Xuyên. M?t gia ?ình ?ã t?ng ch?u c?nh chia lìa r?t cu?c c?ng ???c ?oàn viên.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ