Hong Cung D?y Sng (L?ng Ti?ng) - Dong YiPlay
Hong Cung D?y Sng (L?ng Ti?ng) - Dong Yi
10.0/10 - 85 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Dong Yi (Hoàng Cung D?y Sóng) là tác ph?m c? trang, k? v? cu?c ??i c?a nàng Dong Yi - là ng??i con gái thông minh, có nhan s?c, xu?t thân th?p kém t? nô t? trong ph? Nh?c chuyên bi?u di?n ph?c v? cung ?ình, là con gái c?a m?t t?i ph?m ?ã v??n lên tr? thành m?t chính cung hoàng h?u và là m? c?a vua YeongJo sau này. B?ng tài n?ng và trí thông minh, cô không nh?ng giúp vua SukJong ch?ng l?i các âm m?u hãm h?i mà còn mang l?i công lý cho nh?ng ng??i dân nghèo kh?. Khi ???c vua SukJong s?ng ái thì Dong Yi liên ti?p ph?i ??i m?t v?i s? s?ng và cái ch?t tr??c nh?ng b?y gi?ng c?a th? phi Jang Hee Bin cùng v?i các cu?c tranh giành, tr? thù ch?n h?u cung. Nh?ng cu?i cùng, s? m?nh m? và cái thi?n trong con ng??i Dong Yi ?ã chi?n th?ng ???c cái ác cùng v?i s? giúp ?? c?a Cha Cheon Soo và m?i ng??i thì tình yêu c?a cô và vua SukJong ???c viên mãn. .

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ