Nh?t K Ma C R?ng 4 - The Vampire Diaries Season 4Play
Nh?t K Ma C R?ng 4 - The Vampire Diaries Season 4
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B?n tháng sau tai n?n xe ?ã c??p ?i ba m? c?a Elena và Jeremy. Hai ch? em ph?i ??i m?t v?i cu?c s?ng hi?n t?i. N?i ?au trong lòng h? v?n không phai m?, tuy Elena luôn m?m c??i nh?ng trong lòng cô r?t ?au. Em trai cô vì không ch?u ??ng ???c n?i ?au nên ?âm ??u vào thu?c và say x?n. H? cùng s?ng v?i ng??i dì. Cu?c s?ng c?a Elena xoay tròn gi?a ng??i b?n thân Bonnie, ng??i b?n luôn c?nh tr?nh Caroline và ng??i b?n trai c? Matt. Cho t?i ngày ??u tiên c?a n?m h?c m?i, c? Elena l?n Bonnie ??u b? thu hút b?i m?t h?c sinh m?i bí ?n, Stefan. Tuy ch? vô tình g?p nhau l?n ??u tr??c phòng v? sinh nam nh?ng Elena và Stefan d?n tr? nên thân thi?t h?n c? tình b?n bè. Th?c ch?t, Stefan v?n luôn che d?u m?t ?i?u bí m?t, anh là Vampire (Ma Cà R?ng). Vào b?a ti?c ??u tiên dành cho n?m h?c m?i, Vicki, em gái Matt c?ng chính là ng??i Jeremy luôn theo ?u?i l?i b? t?n công. Khi bi?t ng??i t?n công Vicki là anh trai mình, Damon, Stefan ?ã r?t s? hãi vì Damon là m?t vampire chuyên hút máu ng??i. Anh ?i ??n ?âu là n?i ?ó có máu. Damon r?t m?u mô x?o quy?t, anh luôn dùng m?i th? ?o?n ?? b?t ??a em trai mình Stefan quay tr? l?i là m?t Ma Ca R?ng chính g?c.Anh phát hi?n ra Elena gi?ng nh? ng??i con gái mà Stefan yêu say ??m cách ?ây m?t th? k? và c?ng chính là ng??i anh mu?n chi?m ?o?t. M?t cu?c chi?n tranh, tranh ch?p x?y ra gi?a hai anh em Vampires, m?t bên ác m?t bên thi?n, tranh giành linh h?n c?a Elena, nh?ng ng??i b?n, gia ?ình và nh?ng dân c? Mystic Falls, Virginia. Cu?c chi?n s? di?n ra th? nào? K?t qu? ai th?ng ai thua? Li?u s?c m?nh tình yêu có th? v??t lên t?t c? không?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ