C?u B Th?n Gio - UshioPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
C?u B Th?n Gio - Ushio
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Xoay quanh cu?c phiêu l?u và chi?n ??u c?a Ushio Aotsuki, ng??i khám pha ra nh?ng bí m?t c?a dònh h? r?i sau ?ó dính ??n nh?ng r?c r?i, nh?ng vi?c ma quái và m?t con v?t có th? tàng hình có hình d?ng gi?ng h?. Gia ?ình c?a Ushio là ng??i gi? ??n Shinto t?i Nh?t B?n, n?i mà 500 n?m tr??c, m?t "Samurai" ?ã chi?n ??u v?i m?t con quái thú mà ??n hi?n gi? v?n còn s?ng, và ng??i võ s? ?ã phong ?n con quái thú l?i b?ng ngon th??ng c?a mình tên c?a ngon th??ng ?ó là "Beast Spear" (Quái Th??ng), ???c s? d?ng nh? m?t v? khí tr? tà, cây th??ng có th? h?p th? sinh khí c?a ng??i s? d?ng và làm t?ng kh? n?ng c?ng nh? s?c m?nh c?a ng??i c?m. Ushio trong m?t d?p tình c? ?ã m? c?a n?i giam c?m Tora. Trong m?t "s? c?" ngoài ý mu?n Ushio ?ã g? cây th??ng ghim Tora (??, Ti?ng Nh?t g?i Tora là h?) vào t??ng (tr??c ?ó Tora ?ã ám ch? r?ng khi phong ?n ???c gi?i tr? thì vi?c ??u tiên s? làm là ?n th?t Ushio và con ng??i), do ma l?c c?a Tora sau khi ???c gi?i phóng kh?i c?n h?m ?ã h?p d?n nh?ng yêu ma khác ??n. Ushio sau ?ó b? b?t bu?c ph?i th? Tora, dù bi?t r?ng Tora s? ?n th? Ushio sau khi ???c th?, nh?ng khi Ushio c?m cây th??ng theo mình và s? d?ng ???c n?ng l?c c?a cây th??ng thì Tora ho?ng s? vì s? l?i b? phong ?n mà giúp ?? Ushio. Câu chuy?n nói v? m?i quan h? c?a hai ng??i, nh?ng phi?n toái mà h? g?p ph?i và s? thích nghi c?a Tora v?i cu?c s?ng hi?n ??i. Truy?n còn nói v? m?i quan h? gi?a Ushio và hai cô gái: m?t ng??i m?nh m? tên là Nakamura Asako và m?t ng??i ??y n? tính là Inoue Mayuko) (c? hai ??u là hoa khôi c?a tr??ng n?i Ushio ?ang h?c)

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ