True Blood 3 - True Blood Season 3Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
True Blood 3 - True Blood Season 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

True Blood v?i c?t truy?n na ná nh? Twilight, xoay quanh chuy?n tình gi?a cô ph?c v? quán bar có n?ng l?c thông linh Sookie Stackhouse (Anna Paquin) và chàng ma cà r?ng tr?m t?nh Bill Compton (), nhanh chóng tr? thành series truy?n hình ??ng th? 2 trong danh sách các ch??ng trình ???c xem nhi?u nh?t trong l?ch s? kênh HBO, sau series The Sopranos. Ngay sau mùa ??u tiên lên sóng, True Blood ?ã giành nhi?u gi?i th??ng danh giá, trong ?ó có m?t gi?i Golden Globe và m?t gi?i Emmy. Toàn b? n? l?c mà chàng ma cà r?ng 173 tu?i Bill Compton c? g?ng ??a mình hoà nh?p vào th? gi?i loài ng??i ???c miêu t? ?n d? qua nh?ng ?am mê xác th?t trong tình yêu v?i Sookie. Trong phim, ng??i ta th?y nhan nh?n c?nh cô ?ào g?i c?m ?i th? th?n ??y khêu g?i trong nh?ng chi?c qu?n short ng?n ??n m?c không th? ng?n h?n ???c. Trong khi ?ó vai Bill Compton ?ã bi?n nam di?n viên ít tên tu?i Moyer tr? thành bi?u t??ng sex trong lòng các khán gi? n? c?a M?. Các fan n? c?a Moyer t? g?i mình là “Nh?ng ??a bé c?a Bill” ho?c “Nh?ng trinh n? c?a Moyer”. G?i c?m và g?n g?i chính là ch? ý c?a biên k?ch, ??o di?n khi ông vi?t ra series True Blood. Alan n?y ra c?m h?ng làm True Blood khi ??c cu?n The Southern Vampires Mysteries mà ông m??n ??c trong phòng ch? c?a nha s?. “Câu chuy?n ?ã gây ?n t??ng m?nh cho tôi b?i s? hoà quy?n c?a tính b?t ng?, ghê s?, tình d?c, hài h??c… và tôi ngh? nó có th? ???c làm thành m?t series truy?n hình thành công”.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ