Cu?c Chi?n Ngai Vng Ph?n 3 - Game Of Thrones Season 3Play
Cu?c Chi?n Ngai Vng Ph?n 3 - Game Of Thrones Season 3
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

h?m ?áp l?i s? mong ch? c?a m?i ng??i, HBO v?a cho ra m?t ?o?n teaser ?? thông báo v? ngày Game of Thrones season 3 chính th?c lên sóng. D?a theo ti?u thuy?t c?a George R.Martin, ?i?m nh?n c?a season 3 là s? ki?n "A storm of swords" v?i s? xu?t hi?n c?a m?t vài nhân v?t m?i. Vài nét v? Game of Thrones Game of Thrones là m?t series do HBO s?n xu?t ???c chuy?n th? t? b? ti?u thuy?t s? thi gi? t??ng A Song of Ice and Fire c?a tác gia ng??i M? George R. Martin. N?i dung k? v? 7 gia t?c chi?n ??u ?? làm ch? vùng ??t th?n tho?i Westeros. Nh?ng gia t?c th?ng tr? là Houses Stark, Lannister, và Baratheon. V? vua c?a Westeros, Robert Baratheon, yêu c?u ng??i b?n c? c?a ông là Eddard – lãnh chúa Stark gi? ch?c v? cao nh?t (Cánh tay m?t c?a Nhà vua) và ng?m c?nh báo “Cánh tay” tr??c ?ây ?ã ch?t vì b? ám sát; Eddard ch?p nh?n m?nh l?nh ?? tìm ra s? th?t ??ng sau. Trong lúc ?y, gia t?c c?a N? hoàng, Lannisters, có l? ?ang d? tính m?u ?? ?? t??c ?o?t quy?n l?c. ? phía bên kia bi?n kh?i, nh?ng thành viên cu?i cùng c?a dòng t?c tr??c ?ây ?ã b? tru?t ph? quy?n th?ng tr? ,Targaryens, c?ng ?ang s?p ??t k? ho?ch giành l?i ngai vàng. S? xung ??t gi?a các gia t?c này, và v?i s? t?n t?i c?a các dòng t?c l?n khác nh? Greyjoy, Tully, Arryn, và Tyrell ?ã d?n ??n cu?c chi?n toàn di?n. Trong kho?ng th?i gian này thì ? phía c?c B?c, Bóng Tr?ng – loài qu? v?n chìm trong gi?c ng? r?t dài, nay ?ã th?c gi?c,…

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ