Smile Precure! - Smile Precure!Play
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Smile Precure! - Smile Precure!
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

?âu ?ó trong v? tr? này, t?n t?i m?t vùng ??t mang tên Marchen, n?i nh?ng nhân v?t t?t trong truy?n c? tích s?ng v?i nhau! ? phía t?n cùng c?a th? gi?i này t?n t?i v??ng qu?c Bad End (T?m d?ch là V??ng qu?c K?t Thúc X?u) n?i các nhân v?t x?u s?ng v?i nhau! M?t ngày n?, hoàng ?? c?a v??ng qu?c K?t Thúc X?u, Pierrot, ?ã ti?n hành xâm l??c vùng ??t Marchen và phong ?n N? hoàng, trong khi thu?c h? c?a h?n ?i kh?p các th? gi?i ?? thu th?p ngu?n n?ng l??ng x?u và mang l?i nh?ng k?t thúc t? h?i nh?t cho các th? gi?i ?ó.   ?? h?i sinh n? hoàng và ng?n ch?n k?t thúc t? h?i nh?t x?y ra, Candy, m?t ti?u tiên c?a vùng ??t Marchen ?ã ???c 5 ánh sáng d?n ???ng ??n Trái ??t và t?i ?ây, Candy ?ã g?p Miyuki Hoshizora, m?t h?c sinh v?a chuy?n v? h?c t?i tr??ng Nainarogaoka, ng??i ?ã ?i tr? trong ngày ??u nh?p h?c…  

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ