ng X V?n Tu? (L?ng Ti?ng) - My Better HalfPlay
ng X V?n Tu? (L?ng Ti?ng) - My Better Half
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim Ông Xã V?n Tu?: Trình Thâm (Miêu Ki?u V?) làm vi?c t?i hãng thu?c, luôn ph?i dùng "tinh th?n AQ" ?ng phó v?i nh?ng ?àn áp c?a bà xã ??i nhân Cao L? Tâm (Tr??ng Kh? Di). Nguyên do là sau 7 n?m chung s?ng, anh ?ã khi?n v? hi?u l?m mình là k? x?u xa, cho nên dù ?êm hay ngày c?ng b? bà xã ki?m soátnghiêm ng?t. Nhìn th?y c?nh ng? c?a anh trai, Trình Ngh?a (T? Thiên Hoa) m?c dù r?t ??ng c?m, nh?ng Ngh?a v?n th??ng trêu ch?c anh trai, th?nh tho?ng còn làm quân s? ch? ???ng cho anh. M?t ngày n?, Tâm phát hi?n Thâm có gian tình ? Thâm Quy?n, cô t?c gi?n?ùng ?ùng yêu c?u li d?... M?t khác, quý t?c ??c thân Trình Ngh?a v?n không m?t ??i th? ? ch?n tình tr??ng, b?ng b? thu hút b?i s? quy?n r? c?a M?u Linh Chi (Lý ? H?ng), nhân viên c?p cao v?a gia nh?p hãng thu?c, xém chút h?i b?n thân tr? thành chàng trai th?t b?i trong s? nghi?p l?n trong tình c?m.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ