N?c Thang Tnh yu - The Last Steep AscentPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
N?c Thang Tnh yu - The Last Steep Ascent
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

N?i dung phim: N?c thang thiên ???ng l?y b?i c?nh nh?ng n?m 30 th? k? tr??c, xoay quanh câu chuy?n c?m ??ng c?a c?p ?ôi Miêu Thiên (Tr?n Hào) và C? Tân Nguy?t (Tr??ng Kh? Di). C? hai g?p nhau l?n ??u khi Miêu Thiên 6 tu?i và Tân Nguy?t 16 tu?i. Sau ?ó, Tân Nguy?t l?y ch?ng theo l?i cha m?, b?t h?nh thay ch?ng cô lâm b?nh qua ??i, ?? l?i cho cô 4 ??a con th? d?i. 10 n?m sau l?n g?p g? ??u tiên, Miêu Thiên 16 tu?i m?i dám nói l?i yêu v?i Tân Nguy?t 26 tu?i. Chuy?n tình c?a h? kéo dài và v?p ph?i nh?ng l?i ?àm ti?u c?a ng??i xung quanh. Sau ?ó, c? hai quy?t ??nh d?n lên núi ? và xây ??p h?nh phúc gia ?ình trong th? gi?i riêng c?a h?. ?? thu?n ti?n cho v? con ?i l?i, Miêu Thiên ?ã dùng s?c c?a mình xây 6.000 b?c thang trong 56 n?m dài

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ