B? B? St C? - TrappdePlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
B? B? St C? - Trappde
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

? t?ng ghi d?u ?n v?i vai s?p Bc chnh tr?c, nay l?i khi?n khn gi? ph?i m?t trn m?t d?t khi ti xu?t giang h?. "Bc" s? tr? ti ph n trong "B?ng ch?ng thp phin b?n ??i l?c". B? c tn B? b? st c? K? ra, vai di?n m?i ny c?a c ph?n tr?c tr? v g?p nhi?u nguy hi?m h?n s?p Bc. B?i v?i B? b? st c?, nhn v?t m "bc" ??m nhi?m v?n l m?t thm t? ti n?ng v c??ng ngh? g?n gi?ng nh? Cao Ng?n Bc trong B?ng ch?ng thp. Tuy nhin trong m?t l?n ?i?u tra n, v? thm t? ny v tnh m?t ?i tr nh? v sa chn vo m?t b?ng nhm x h?i ?en, b?t ??u m?i quan h? v?i nh?ng con ng??i c tnh tnh c? qui.Nh?ng c?ng t? ?y, m?t lo?t v? n gi?t ng??i lin ti?p x?y ra, khi?n d? lu?n hoang mang. Cng kh hi?u h?n khi nh?ng n?n nhn x?u s? c? nh m?t th??ng nhn, n? minh tinh ?i?an ?nh, m?t ng??i Nh?t B?n m?i t?i Trung Qu?c, n? nh v?n ?ang n?i ??u t?ng qua l?i v?i v? thm t? n?. V?y l anh ph?i x?n tay ?i?u tra. ??ng hnh cng anh l m?t n? tu s? c?ng b? m?t tr nh? (do ng??i ??p Chn Tch ??m nh?n). B? b? st c? l b?n truy?n hnh chuy?n th? t? v? k?ch cng tn r?t n?i ti?ng t?i Trung Qu?c nh?ng n?m 1930. ?? t?ng tnh hi?u qu? cho nh?ng c?nh quay hnh ??ng trong phim, ??o di?n ? m?i -kp k? thu?t c?a nh?ng tc ph?m kh n?i trong th?i gian g?n ?y nh? St Lang Hoa hay Tn l??ng ki?m v? th?c hi?n. V ?? ti v n?i dung c nt t??ng ??ng nn B? b? st c? ???c g?i l B?ng ch?ng thp phin b?n ??i l?c. N?i dung s? cho chng ta th?y di?n vin l?n ny s? nh?p vai vo m?t v? thm t? ti ba. Cc t?p v? sau c?a b? s? cho chng ta th?y qu trnh ?i?u tra ph n c?a anh v cng thu?n l?i khi ???c s? h? tr? nhi?t tnh t? s? c?nh st v t? tr?ng n, lin t?c nh?ng n m?ng kinh hong x?y ra khu v?c trung tm thnh ph? v ?i?u ??c bi?t l ???c b?n t?i ph?m ng?y trang che ??y r?t tinh vi v kho lo...

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ