??i Thi Gim - The ConfidantPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
??i Thi Gim - The Confidant
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim H?ng Kng
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Lý Liên Anh () cùng v?i An ??c H?i () tu?i th? nghèo kh? nên ?ã b? bán vào cung làm thái giám, cùng bái thái giám L?u ?a Sinh (Chung C?nh Huy) làm th?y, tr? thành m?t c?p huynh ?? tình c?m sâu ??m, cùng nhau ph?c v? cho H?nh Trinh () ng??i sau này tr? thành T? Hi Thái H?u. Th?t không may, ??c H?i là ng??i tham lam nên tình huynh ?? gi?a h? d?n d?n tan v?. T?ng qu?n thái giám Tr?n Phúc (Nh?c Hoa) nhìn th?y Liên Anh & ??c H?i ???c s? s?ng ái c?a T? Hi Thái H?u thì c?m th?y ??a v? c?a mình b? ?e d?a nên ?ã h? ??c th? lên hai ng??i, nh?ng Liên Anh g?p may vì có cung n? Thi?n Dung () & thái giám Diêu Song H? (Hu?nh H?o Nhiên) làm ? d??c phòng ?ã ra tay t??ng tr? nên hóa gi?i m?i hung hi?m. Khi vua ??ng Tr? () quy?t ??nh l?p ng??i thu?c th? t?c N?u H? L?c làm hoàng h?u, L? Trinh (Thi?u M? K?) (T? An Thái H?u) lo s? T? Hi t?ng b??c thâu tóm quy?n hành trong tay nên h?p tác v?i Cung Thân V??ng (Tr??ng Qu?c C??ng) gây chia r? gi?a các th? l?c trong tri?u, cô l?p T? Hi. Trong su?t cu?c ??u tranh quy?n l?c trong cung, Lý Liên Anh là ng??i duy nh?t trung thành b?o v? T? Hy Thái H?u.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ