Priceless - PricelessPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Priceless - Priceless
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

V?n là 1 qu?n lý c?p trung v?i t??ng lai ??y h?a h?n t?i m?t công ty l?n và ???c c?p d??i yêu m?n, th? nh?ng 1 ngày, cu?c s?ng c?a nhân viên ?u tú Kindaichi Fumio (Kimura Takuya) ?ã ??t ng?t thay ??i. Nh?n ???c s? chú ý t? c?p trên, nh?ng anh l?i b? gán cho m?t t?i mà anh không h? bi?t và bu?c ph?i r?i b? n?i làm vi?c. Th?m chí sau ?ó,  anh còn b? ?? kích v?i hàng lo?t nh?ng b?t ng? khác x?y ??n và trong m?t ngày, anh ?ã m?t h?t nhà c?a, tài s?n, ?i?n tho?i, và không 1 xu dính túi. H?t cách, anh ta ?i ??n m?t công viên, n?i anh ta ?ã g?p ???c 2 ??a tr? và h?c ???c t? chúng cách ?? t?n t?i m?c dù không có ??ng nào trong túi. B?ng cách ?ó anh ta ?ã d?n v??t qua ???c c?n kh?ng ho?ng và khám phá ra nh?ng ?i?u th?c s? quan tr?ng và vô giá trong cu?c s?ng này. ?i?m t?t ? anh chính là tính cách vô t? không h? thay ??i. S? oán gi?n và cay ??ng không th? tr? thành ??ng l?c cho anh, nh?ng chính tình yêu và s? giúp ?? c?a nh?ng ng??i anh g?p ?ã khi?n anh ti?p t?c ti?n lên phía tr??c. Nikaido Aya (Karina) làm vi?c t?i b? ph?n tài kho?n trong cùng công ty v?i Kindaichi, 1 cô gái không t?o ???c s? chú ý c?a m?i ng??i nh?ng luôn th?c hi?n công vi?c r?t xu?t s?c. Nh?ng s? c? liên quan ??n Kindaichi c?ng thúc ??y cho 1 b??c ngo?t l?n ??i v?i Aya. Trái tim c?ng nh?c c?a cô gái c?ng d?n thay ??i nh? nh?ng l?n ch?m trán gi?a h?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ