Switch Girl Season 2 - Switch Girl Season 2Play
Switch Girl Season 2 - Switch Girl Season 2
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Sau ph?n 1, cu?i cùng 2 b?n ch? Arata và Nika ?ã ??n ???c v?i nhau, và t?t nhiên, tình c?m thì n?ng cháy thôi r?i, còn là Couple hot nh?t tr??ng n?a ch?. Ph?n 2 này s? nói rõ h?n v? chuy?n tình c?a 2 ch?, ti?n tri?n ra sao, th?u hi?u th? nào, ch?c ch?n s? ph?i có khó kh?n nên h? s? ra sao và gi?i quy?t nh? th? nào, bên c?nh ?ó còn s? có nh?ng khó kh?n v?i b?n bè và cu?c s?ng, vv..vv..Mà b?n th? ngh? ha, ?âu ai làm "chuy?n ác" mà gi?u quài ???c, th? thì ch? ?? OFF c?a Nika s? gi?u ???c bao lâu n?a ?ây?

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ